علی اکبر امین بیدختی

درباره من

دکتر علی اکبر امین بیدختی
image

استاد بازنشسته گروه آموزشی مدیریت آموزشی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه سمنان...

محقق گوگل

(1403/5/1)

استنادات

475

h-index

10

i10-index

10

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/5/1)

استنادات

51

مقالات

6

h-index

2

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1350-1353

کارشناسی اقتصاد

دانشگاه مازندران

تجارب

1398-ادامه دارد

رئیس دانشکده منابع طبیعی

1376-1386

رئیس دانشکده علوم انسانی

1386-1394

رئیس دانشکده گردشگری

1394-ادامه دارد

رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

1381-1386

مدیر مسئول مجله دانشکده علوم انسانی

1372-1376

مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/05/03
بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت
مدیریت اسلامی(2016)
9111217001*, ^علی اکبر امین بیدختی, عبدالباسط مراد زاده, ^عباسعلی رستگار
آینده پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور؛ سناریویی محتمل برای افق 1410
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, ^عباسعلی رستگار, 9111217003*
بررسی نقش واسطه ای سکوت و بی تفاوتی کارکنان در تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد شغلی
توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی(2016)
^علی اکبر امین بیدختی, امین کهیاری حقیقت, سید احمد محمدی حسینی*
بهبود فرآیند یاددهی – یادگیری مدارس هوشمند از منظر ارزشیابی
مطالعات آموزش و یادگیری(2016)
9211218001, لاله جمشیدی*, ^علی اکبر امین بیدختی
ارائۀ مدلی از نقش تجربیات معنوی و هوش هیجانی بر تاب آوری (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه سمنان)
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2016)
9211217003*, سمیرا نجفی, فرشاد مرادی, ^علی اکبر امین بیدختی, ابوالفضل ذوالفقاری
The Role of Transformational Leadership and Knowledge Management Processes on the Rate of Organizational Innovation
International Journal of Knowledge Management Studies(2016)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محسن شفیعی نیگابادی*, 9311215001
رابطه میزان سخت رویی و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس سمنان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2015)
^علی اکبر امین بیدختی*, 8915218010
Islamic pro-poor and volunteer tourism—The impacts on tourists: A case study of Shabake Talayedaran Jihad, Teheran — A research note☆
Tourism Management Perspectives(2016)
8621720018*, علی اصغر شالبافیان حسین آبادی, chris ryan, ^علی اکبر امین بیدختی
نقش اهداف پیشرفت در پیش بینی مؤلفه های خودتنظیمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی(2017)
^علی اکبر امین بیدختی, سیداحمد محمدی حسینی*, 9311215003
نقش متغیرهای پذیرشی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دورة کارشناسی و کارشناسی ارشد
مطالعات برنامه ریزی آموزشی(2016)
^علی اکبر امین بیدختی, محمد فتحیان بروجنی, 9111217003*
بررسی زمینه های ایجاد سازمان یارگیرنده در آموزش و پرورش شهر سمنان
(2010)
^علی اکبر امین بیدختی
توسعه مدلی جامع مبتنی بر شاخصه های کیفی قابلیت فرآیند و قیمیت برای ...
(2010)
محمد عبدالشاه, ^علی اکبر امین بیدختی, علی نعیمی صدیق, محمود شفیعی
A study of effects of intellectual capital on organizational performance: A case study of Keshavarzi bank branch in Semnan, Iran
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, صدیقه درویش خادم
An empirical study for measure the relative performance of banking operations
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, سید عبداله حیدریه , جلیل عابدینی
studying the relationship between organizational culture and customer satisfaction in bank mellat
international journal of business and commerce(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, محمد مصطفی قادری
بررسی علل گرایش کم دانش آموزان دختر مستعد به رشته های علوم انسانی در دبیرستان های شهر سمنان
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, م دارایی
مقایسه ویژگی های شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانهای دولتی و غیر انتفاعی شهرستان گرمسار
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی راهکارهای دستیابی به تعالی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
ضرورت ایجاد واحد دانشگاه پژوهی در دانشگاههای اسلامی ایران
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
آسیب شناسی بنگاههای کوچک و متوسط و ارائه راهبردهای عملی برای حمایت از این بنگاهها(مطالعه موردی:استان سمنان
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, سید مجتبی زرگر
آزمون مدل ساختاری رابطه رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی: نقش میانجی تعهد سازمانی
مدیریت بر آموزش سازمان ها(2017)
^علی اکبر امین بیدختی, سید احمد محمدی حسینی, 9311218003
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
تأثیر کیفیت خدمات پلیس بر قصد بازدید دوباره گردشگران با میانجی‌گری تصویر مقصد و احساس امنیت در شهر شیراز
پژوهش نامه نظم و امنيت انتظامي(2017)
مجید نعمت الهی*, ^علی اکبر امین بیدختی, 9211204002, 9221217001
دانشگاه پژوهی:ضرورتی مغفول مانده در راستای تقویت همکاری های دانشگاه با صنعت
(2010)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی, مریم زارع
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی:ارایه یک الگوی نظری
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش
نامه آموزش عالی(2017)
^رضا شهریاری پور*, نجمه خدام عباسی, ^علی اکبر امین بیدختی
مدلی برای پیش بینی آسیب پذیری تحصیلی مقطع کارشناسی مبتنی بر شبکه عصبی
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی(2017)
^علی اکبر امین بیدختی, محمد فتحیان بروجنی, احمد نامنی*
راه کارهای تعامل و بر قراری ارتباط بین فردی در بهبود فرآیند یاددهی یادگیری مدارس هوشمند
فناوری آموزش(2017)
اکبر سلیمانگلی, علی اکبر دولتی, ^علی اکبر امین بیدختی*
رابطة جامعهپذیری سازمانی و اشتیاق شغلی معلمان با نقش میانجی هویت سازمانی
مدیریت سرمایه اجتماعی(2017)
^علی اکبر امین بیدختی, سکینه جعفری, مجید مرادی مقدم*
اثر بخشی آموزش شکوفایی بر هیجان مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان
پژوهش در نظام های آموزشی(2017)
9218440008, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی, ^اسحق رحیمیان بوگر
پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان: نقش مولفه های اضطراب در مهارتهای سه گانه آموزش زبان
توسعه آموزش جندی شاپور(2017)
9218440007, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر
تاثیر آموزش مهارت تریز در تقویت روحیه کارآفرینی
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, فاطمه مالکی
پیش بینی گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور بر اساس تاثیر میزان رضایت و نگرش آنان نسبت به تصویر و جو دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
مجله آموزش عالی ایران(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
تاثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)
مسائل اجتماعی ایران(2018)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش
پژوهش در نظام های آموزشی(2018)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
ارائه چارچوب جهانی‌شدن در نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران
مجله مدیریت بر آموزش انتظامی(2018)
^سکینه جعفری, ^علی اکبر امین بیدختی*, مهدی محمدی
نقش میانجی یادگیری مشارکتی در رابطه شایستگی تدریس و صلاحیت حرفهای اعضای هیأت علمی با دستاورد تحصیلی دانشجویان
علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز(2018)
9411218010, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه کمالگرایی خودگرا و جامعه مدار بافرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای انگیزش درونی و بیرونی
روانشناسی بالینی(2018)
9411218004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
نقش دینداری و مسئولیت‌پذیری در پیش‌بینی تعهد زناشویی دانشجویان
پژوهش های مشاوره(2017)
رضا شهریاری پور*, سمیرا نجفی, ^علی اکبر امین بیدختی, مصطفی رئوفی, فرشاد مرادی
جایگاه و نقش نظام دوری در ارتقا و بهبود فرایند یاددهی یادگیری دانش آموزان ابتدایی
نوآوری های آموزشی(2017)
رضا هویدا, علی اکبر دولتی*, ^علی اکبر امین بیدختی
تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل درون دانشگاهی ارتقاء دانشگاه‌ها در رتبه‌بندی‌های ملی و بین‌المللی
نوآوری و ارزش آفرینی(2018)
محمد خان عزیزی*, ^علی اکبر امین بیدختی, عبدالرحیم نوه ابراهیم, مقصود فراستخواه
مدل سازی و تحلیل رابطه بین ویژگی های شناختی معلمین دوره ابتدایی و کاربرد فن آوری های اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش و یادگیری
پژوهش در برنامه ریزی درسی(2018)
9111217002, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی
طراحی و تدوین مدل بومی تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری ناجا 1 : مطالعه موردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران
پژوهش های دانش انتظامی(2018)
9221217001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, سعید فرحبخش
مقایسه‌ی اثربخشی یادگیری خود‌تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان
روان شناسی مدرسه(2018)
9218440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
شناسایی و اکتشاف عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای: مطالعهای با رویکرد آمیخته
فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی(2018)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی, فرهاد شریعتی*
طراحی الگوی توانمندسازهای چابکی در دانشگاهها
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2019)
9312215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی
مقایسه اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
دست آوردهای روانشناختی(2018)
9228440003, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی
بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های شهروندی جهانی در آموزش‌وپرورش ایران (مطالعة موردی اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش)
نوآوری های آموزشی(2019)
9411215002, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^محمد علی محمدی فر
ارائه یک مدل نظری برای نهادینه سازی مؤلفه های سرمایه اجتماعی جهت بهبود عملکرد اقتصادی
(2009)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی و سنجش رضایت مندی مشتری
(2009)
^علی اکبر امین بیدختی, حمید رضا دیانتی
مطالعه عوامل مؤثر و زمینه ساز اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران
مجله آموزش عالی ایران(2018)
9111217004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, ابراهیم صالحی عمران
نقش رهبری حرفه ای مدیران در توسعه شایستگی دانش آموزان با میانجی گری اعتماد و همکاری بین معلمان و حرفه ای شدن معلمان
مجله علوم تربیتی(2019)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
تاثیر مداخله آموزشی هوش مثبت‌ بر هوش هیجانی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2019)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
تاثیر بی ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ابران در دوره پس از 11 سپتامبر 2001
روابط خارجي(2012)
مسعود. موسوی شفایی, ^علی اکبر امین بیدختی
شناسایی موانع اجرای برنامه استراتژیک وزارت علوم تحقیقات و فناوری در راستای اهداف سند چشم انداز ایران 1404
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, علی رحیمی جعفری
شناسایی و تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری در دانشگاهها
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران
چشم انداز مديريت بازرگاني(2018)
هادی کمیلی*, محمد رضا حمیدی زاده, ^علی اکبر امین بیدختی
شناسایی و اولویت بندی موانع و چالشهای اجرای خط مشی های آموزش عالی در ایران
جامعه شناسی نهادهای اجتماعی(2019)
9111217004, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, ابراهیم صالحی
آسیب شناسی آموزشهای مهارتی بر مبنای الگوی سه شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان
فصلنامه آموزش مهندسی ایران(2019)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی, فرهاد شریعتی*
تدوین الگوی شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در برنامه های توسعه منابع انسانی
پژوهش در نظام های آموزشی(2019)
9311215003, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^محمود نجفی, مرتضی کرمی
مدلی جهت محاسبه میزان پرداختهای انگیزشی به کارکنان با استفاده از منطق فازی
فصلنامه مهندسی تصمیم(2019)
^علی اکبر امین بیدختی, 9511215003*
تدوین و اولویت بندی راهبردهای کاهش ناهنجاریهای رفتار رانندگی با استفاده از مدل SWOT
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی , سید مجتبی زرگر
نظام آموزش و پرورش و خلاء ده ساله یک الگوی عملیاتی برای ارزیابی عملکرد مدارس هیات امنایی کشور از منظر سیستم مدیریت مدرسه محور
مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی(2019)
سعید مرادی*, ^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
تدوین معیارها و شاخص های تعالی سازمانی در پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شرق تهران بر مبنای مدل اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)
توسعه انسانی پلیس(2018)
9221217001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی, سعید فرحبخش
بررسی نقش مداخله گرایانه سازه سرمایه اجتماعی در رابطه بین دینداری و احساس امنیت اجتماعی
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
عوامل مؤثر بر رقابت پذیری مقصد ژئوتوریسم
مطالعات مدیریت گردشگری(2020)
راحله غضبانی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری, حسن حقیقت
رابطه فرهنگ همکاری با عملکرد خلاقانه کارکنان سازمان های گردشگری و هتلداری
مطالعات اجتماعی گردشگری(2020)
مجید سارانی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
تبیین رابطه ساختاری تسهیم دانش با اثربخشی گروه های آموزشی مدرسه: نقش میانجی اعتماد و همکاری درون گروهی
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2020)
زهرا قاسمیان دستجردی, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
ارائه الگوی سهمبری ذینفعان در انتخاب مدیران مدارس خراسان رضوی بر مبنای استراتژی تئوری داده بنیاد
فصلنامه علمی مدیریت مدرسه(2019)
9222017003, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^شاهرخ مکوند حسینی
اثربخشی آموزش هوش مثبت بر عملکرد معنوی و بهزیستی روانشناختی کارکنان سازمان بورس اوراق بهادار
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2020)
^شاهرخ مکوند حسینی*, 9218441007, ^علی اکبر امین بیدختی, ^پرویز صباحی, ^محمود نجفی
اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر درگیری تحصیلی رفتاری و شناختی دانشآموزان مدارس ابتدایی شهر سمنان
آموزش و ارزشیابی(2020)
9511215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سیاوش طالع پسند
ارائه مدلی جهت بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای: با توجه به الزامات اقتصاد مبتنی بر دانش
پژوهش در نظام های آموزشی(2020)
فرهاد شریعتی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی
ارائه مدل برای بهبود خدمات بانکی بر اساس نظریه مم ها با تاکید بر مولفه های اخلاقی
اخلاق در علوم و فناوری(2021)
مهدی احسانی فرد, فرشاد فائزی رازی*, ^علی اکبر امین بیدختی
طراحی مدل ساختاری عدالت سازمانی، تعیین پیشایندها )جو سازمانی، هوش هیجانی، ارزشهای اخلاقی سازمان( و پیامدها )کار آفرینی سازمانی(
علوم روانشناختی(2020)
9311215002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی
اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان
علوم روانشناختی(2021)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
مؤلفه های موفقیت شطرنج بازان حرفهای: نقش مؤلفه های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیگری تابآوری
علوم روانشناختی(2020)
9228440005, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, بلال ایزاتلو
ارائه الگوی محیط های تسهیل کننده انتقال یادگیری در آموزش عالی با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2021)
9311215003, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^محمود نجفی, مرتضی کرمی
Understanding the development of peace concept in children’s drawings
Opcion(2019)
9218440004, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی
ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران
مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی(2021)
کویستان محمدیان شریف, جمال سلیمی*, نعمت الله عزیزی, ^شیرکوه محمدی, ^علی اکبر امین بیدختی
Evaluating the Application of the curriculum Elements with an Approach to Professional Competency (Case study: radiology residency curriculum of Mashhad University of Medical Sciences)
Future of Medical Education Journal(2021)
9511215002, ^علی اکبر امین بیدختی*, مرتضی کرمی
ارائه الگوی مدیریت رسانه های جمعی در مدیریت بحران های اجتماعی
مدیریت بحران(2021)
علی فتاحی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ابوالفضل دانایی
تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعۀ محلی
جامعه شناسی کاربردی(2021)
علی اکبر دولتی, سید علی سیادت*, ^علی اکبر امین بیدختی, محمد رضا نیستانی
راهبردهای مشارکت اجتماعی دانشگاهها در جوامع محلی؛ دیدگاههای ذی نفعان داخلی و خارجی *
توسعه محلی (روستایی شهری)(2021)
علی اکبر دولتی, سید علی سیادت*, ^علی اکبر امین بیدختی, محمدرضا نیستانی
تدوین و آزمون الگوی آموزش شھروندی جھانی در نظام آموزش و پرورش ایران
اندیشه های نوین تربیتی(2021)
کشاورز یوسف*, ^علی اکبر امین بیدختی
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه توانمندسازهای چابکی برای دانشگاه‌ها
آموزش در علوم انتظامی(2021)
طیبه ارجمندی, ^علی اکبر امین بیدختی*, علی محمد رضایی
credit position in confidence of customers in E-Commerce
Fauna Rossii sopredel nykh stran(2013)
منیژه قراچه, سید محمود حسینی, ^علی اکبر امین بیدختی, محمدرضا حمیدی زاده, فرشید نمامیان
reliability position in increasing of customers'confidence in E-Commerce
Fauna Rossii sopredel nykh stran(2013)
منیژه قراچه, سید محمود حسینی, ^علی اکبر امین بیدختی, محمدرضا حمیدی زاده, فرشید نمامیان
the extent of the importance of personality indicators of independent entrepreneur through using GAHP Analytical Hierarchy Process
Journal of Asian Development Studies(2012)
دکتر یونس وکیل الرعایا, ^علی اکبر امین بیدختی, مژگان ریاضی
investigation of the customers'expectations from service quality of the chain stores i Iran
Prime Research on Education(2012)
^علی اکبر امین بیدختی
رابطه هوش فرهنگی با ارزش درک شده گردشگری پایدار مطالعه موردی: شهر یزد
گردشگری شهری(2021)
9611730005, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی: ادراک از محیط یادگیری و زمان انام تکلیف
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی(2021)
9511215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سیاوش طالع پسند
اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای انگیزشی و هیانی: رابطه معلم - شاگرد و هیجانات تحصیلی
اندیشه های نوین تربیتی(2022)
9511215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سیاوش طالع پسند
اثربخشی مداخله یکپارچه‌نگر شکست عاطفی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، تاب‌ آوری تحصیلی، بهزیستی تحصیلی و تمایزیافتگی خود در دانشجویان دچار شکست عاطفی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2022)
9411426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^علی اکبر امین بیدختی
ارائه الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرفکننده
پژوهشهای مدیریت در ایران(2022)
مریم رستمی, سید عبدالله حیدریه*, ^علی اکبر امین بیدختی
اثربخشی آموزش برنامه ارتقای هوش سازمانی بر مؤلفه‌های آن
مطالعات روان‌شناسی صنعتی و سازمانی(2022)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
Iطراحی مدل فرآیند مدیریت مدارس موفق بر اساس یافته های پژوهش بین المللی ISSPP
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2022)
9511215003, ^علی اکبر امین بیدختی*, حسن رضا زین آبادی
Identifying the Components of the BudgetPolicies of Educational Organizations with anEmphasis on Resistance Economy
health technology assessment in action(2021)
9522215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, هادی پورشافعی
بررسی میزان توانمند سازهای چابکی در ده دانشگاه دولتی شهر تهران
توسعه آموزش جندی شاپور(2021)
طیبه ارجمندی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^علی محمد رضائی
بررسی معیارهای صلاحیت حرفهای معلمان )مطالعه موردی( 
پژوهش در نظام های آموزشی(2022)
^علی اکبر امین بیدختی*, محمدحسن پرداختچی, 9221217003
بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان و مدیریت دانش با توسعه حرف های معلمان شهرستان بیرجند
فصلنامه تعلیم و تربیت(2022)
سمیه سالاری, ^علی اکبر امین بیدختی*
الزامات تحقق دانشگاه پژوهی در دانشگاههای دولتی شهر تهران
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
کاربست مدل چهارمولفهای طراحی آموزشی و تاثیر آن بر یادگیری، نگرش و عملکرد دستیاران رادیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کومش(2022)
9511215002, ^علی اکبر امین بیدختی*, مرتضی کرمی
دینداری و سرمایه اجتماعی حامی امنیت اجتماعی
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
ارائه الگویی مبتنی بر بازخور 360 درجه جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان پذیرش شده بدون کنکور در مقطع تحصیلات تکمیلی
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
بررسی رابطه شیوه های تصمیم گیری مدیران با مسئولیت پذیری کارکنان(مطالعه موردی دانشگاه سمنان)
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, ^رضا شهریاری پور
هوش فرهنگی و هوش عاطفی به عنوان حلقه های میانجی در تاثیر توانمند سازی روان شناختی بر عملکرد مدیران دانشگاه
(2012)
^رضا شهریاری پور, مرضیه براری, ^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
unintelligibility of tokens in virtual tourism
(2013)
عباس معتمدی, ^علی اکبر امین بیدختی
تاثیر سطوح یادگیری بر سرمایه فکری با بررسی نقش میانجیگری فرهنگ کارآفرینانه
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات در صنعت هتلداری استان سمنان
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مسافران در صنعت حمل و نقل هوایی با استفاده از مدل ایرکوال
فناوري حمل و نقل(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, ^علی اصغر شالبافیان حسین آبادی
آسیب‌شناسی بوروکراسی اداری سازمان آموزش‌ و پرورش ایران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2024)
40011218002, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
شناسایی و اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر رتبه بندی دانشگاه ها با تمرکز بر جنبه های آموزشی
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی(2023)
9411215001*, ^علی اکبر امین بیدختی, محمد رضا زارع بناد کوکی
Social determinants of health during and after coronavirus: a qualitative study
BMC PUBLIC HEALTH(2024)
9812215001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
شناسایی چالش های نظام آموزش دوره متوسطه دوم و ارتباط آن با بازار کار
مطالعات برنامه ریزی آموزشی(2023)
40011218001, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
تاثیر دینداری و سرمایه اجتماعی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر
(2012)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند :مورد نمونه دبیرستانهای شهرستانهای خرم آباد
(2012)
^رضا شهریاری پور, ^علی اکبر امین بیدختی
طراحی و ارائه مدل رشد عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی با تاکید بر عوامل توانمندساز داخلی
(2013)
حسن فارسیجانی, منیژه قره چه, ^علی اکبر امین بیدختی, فرهاد نیک سرشت
بررسی رابطه میان نگرش و التزام عملی به نماز با مسئولیت پذیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های شهر سمنان
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2013)
رضا شهریاری پور, ^علی اکبر امین بیدختی, فرشاد مرادی
بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در دیوان محاسبات کشور و راهکارهای افزایش آن
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, سید عبداله حیدریه , مجید رضوانی
developing a commodity trading strategy for Iran by applying a gravity model among D-8 countries
Research journal of recent sciences(2014)
دکتر خورشیدی, الف علی پوریان, دکتر حسینی, ^علی اکبر امین بیدختی
effctive factors on strategic model of Iran export potential in integration d-8(Based on Gravity)
E & M EKONOMIE A MANAGEMENT(2014)
دکتر خورشیدی, الف علی پوریان, سید محمد حسینی , ^علی اکبر امین بیدختی
الگوی طراحی توانمند سازه های گرایش به شناسه
(2014)
احمد روستا, اکبر عالم تبریز, ^علی اکبر امین بیدختی
ارزیابی ظرفیت جامعه ی محلی برای توسعه پایدار گردشگری
(2013)
محمود ضیایی, ^علی اکبر امین بیدختی
The effect of total quality management on organizational innovation in higher education mediated by organizational learning
STUDIES IN HIGHER EDUCATION(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, ^لاله جمشیدی
بررسی نقش یادگیری سازمانی در افزایش عملکرد نو آوری
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, ^لاله جمشیدی
تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت تحصیلی
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, نصراله نوروزی
ارتباط بین عدالت سازمانی درک شده با کیفیت زندگی کاری در کارکنان یک بیمارستان منتخب دز شهر اهواز
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی
سرمایه اجتماعی قبل و ایام نوروز
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
شناسایی شاخص های عملکرد نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت اجتماعی مناطق گردشگر پذیر نوروزی با اتکائ به تکنیک دیمتل فازی
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
تدوین راهبردهای باززنده سازی بافت قدیم شهر سمنان با استفاده از تکنیک هایSWOT و FAHP
(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
studying the effect of cybernetic pattern on qualiry assurance by reviewing the role of learning organizazation mediator variable in general universities of Tehran
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
The effect of cybernitic pattern on the characteristic of leaning organization University :A case study of Iran
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان
(2013)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی , یحیی توکلی
بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با سرمایه احتماعی از دیدگاه دبیران شهر شیراز
(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, کاظم میرمقدم
نقشه ارتقا اثربخشی مدیران با بهره گیری از هوش معنوی و اخلاق حرفه ای
(2015)
^علی اکبر امین بیدختی
the effectiveness of customer relationship management(CRM) in time the customer back to origin, on hoteling industry case study: 4 and 5 star hotels in tehran city
INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, محمود حسن پور, زینب مویدی
ارتباط بین سلامت روان و رعایت اخلاق حرفه ای در کارکنان پرستاری
(2015)
^علی اکبر امین بیدختی
ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهرمرزی شهر بانه
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی(2015)
^محمد نجارزاده*, ^علی اکبر امین بیدختی, 9012729005
The Review of the Curriculum of the Industries Engineering Major in the Context of their Future job as a Pattern for Engineering Majors from Univercity students Graduate s and Labor Market Point of view
MAGNT RESEARCH REPORT(2014)
^علی اکبر امین بیدختی, ^لاله جمشیدی
The relationship between the students’ perceptions of globalization of higher education and quality of teaching learning process
4OR-A QUARTERLY JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, مهدی محمدی, رضا نوروزی
The relationship between the student’s perceptions of globalization of higher education and their attitude towards lifelong learning
A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, مهدی محمدی
رابطه تعلق اجتماعی و مشارکت اجتماعی با توسعه گردشگری پایدار:نقش میانجی اثرات ادراک شده
(2014)
^علی اکبر امین بیدختی
مفاهیم اساسی بهره وری
(1995)
^علی اکبر امین بیدختی
مدیریت گشوده و برتر
(1996)
^علی اکبر امین بیدختی
مبانی سازماندهی در مدیریت
(1996)
^علی اکبر امین بیدختی
مدیریت انتقال تکنولوژی
(1996)
^علی اکبر امین بیدختی
تسلسل حق و باطل در روابط کارفرما و نیروی انسانی
(1997)
^علی اکبر امین بیدختی
چگونه مدیر موفقی باشیم
(1997)
^علی اکبر امین بیدختی
صادرات مستضعف
(1998)
^علی اکبر امین بیدختی
مدیریت بهینه وقت
(1998)
^علی اکبر امین بیدختی
استراتژیهای پاداش
(1999)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی مطالعه موردی صنایع شیمیایی و غذایی
(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, فرنوش کیانی فر
بهره وری نیروی انسانی در سازمان،عوامل موثر و بازدارنده
(2002)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه میزان سخت رویی با فرسودگی شغلی در میان استادان دانشگاه سمنان از دید گاه روانشناسی مدیریت
(2002)
^علی اکبر امین بیدختی, ^علیرضا عرفانی
بررسی و ارزیابی عملکرد تسهیلات تبصره 3 قانون بودجه سنواتی در سالهای برنامه دوم توسعه (78 -1374 ) استان سمنان
(2003)
^علی اکبر امین بیدختی
نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه خوداشتغالی در استان سمنان
(2004)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با اثر بخشی مدیران دبیرستانهای استان سمنان
(2004)
^علی اکبر امین بیدختی, حمید سینا
پاتولوژی مدیریت منابع انسانی در شرکت تهیه و توزیع قطعات
(2007)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی با توجه به امکانات دانشگاه
(2007)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه میان رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش
(2007)
^علی اکبر امین بیدختی, فاطمه صالح پور
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان
(2011)
^علی اکبر امین بیدختی, ^شاهرخ مکوند حسینی, 8811169001
اخلاق در پژوهش:مفاهیم ٰ چالش ها و راهکارها
(2010)
^علی اکبر امین بیدختی, 8711218007
نقش بنگاههای کوجک و متوسط صنعتی در خلق فرصتهای کارآفرینی
(2009)
^علی اکبر امین بیدختی
آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری
(2010)
^علی اکبر امین بیدختی, سید مجتبی زرگر, ماشااله نظری
تعیین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در شرکتهای بین المللی شده ایرانی با اتکا به تکنیک هایDEMATEL و ANP فازی
کنفرانس سالانه کارآفرینی و نوآوری استراتزیک(2014-10-26)
^علی اکبر امین بیدختی, فرنوش کیانی فر
دانشگاه و توسعه منطقه ای با تاکید بر نقش آمایش سرزمین
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^علی اکبر امین بیدختی, ^رضا شهریاری پور
تحلیل روند ازدواج و طلاق استان سمنان
نخستین همایش ملی الگوی خانواده سالم با محوریت پیشگیری از طلاق(2015-06-22)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
رابطه نگرش معلم نسبت به عملکرد دانشآموز با مشارکت واقعی در تصمیمگیری : نقش تعدیل کننده پایه تحصیلی
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری(2016-12-09)
9311218008*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی اکبر امین بیدختی
رابطه تعامل استاد و دانشجو با توسعه شایستگیهای دانشجویان
دومین کنفرانی بین المللی روانشناسی مشاوره و علوم تربیتی(2018-07-12)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه گردشگری مسئولانه با توسعه پایدار روستایی
اولین کنفرانس بین المللی گردشگری (مطالعه فرصت ها و چالش های توسعه گردشگری با محوریت استان اردبیل)(2019-07-15)
9611730001, ^سکینه جعفری*, ^علی اکبر امین بیدختی
رابطه ی روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی دانشجویان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
9511218011, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه ی دانش زیست محیطی با رفتار حامی محیط زیست
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
زهرا غفاری کتی سری, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
پیش بینی نگرش زیست محیطی دانشجویان بر اساس باورهای زیست محیطی آنان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
زهرا دامغانیان, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
رابطه اعتماد درون سازمانی با توسعه حرفه ای معلمان
اولین همایش مدرسه فردا(2019-10-23)
فاطمه تیموری, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
نقش میانجی پایداری مقصد در رابطه گردشگری مسئولانه با کیفیت زندگی جامعه محلی
دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار با رویکرد فناوری های نو و بیوتکنولوژی(2020-02-06)
اسماعیل شاهب*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری
نقش استفاده از شبکه های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان با میانجی گری سواد اطلاعاتی
هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران(2020-11-26)
نرگس زیارتی, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
شناسایی عوامل توسعه مهارت های زندگی در ارائه تکالیف مهارت محور در مدارس ابتدائی
دومین همایش ملی مدرسه آینده(2021-07-14)
9712218001, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^سکینه جعفری
پیش بینی توسعه حرفه ای دانشجویان بر اساس صلاحیت حرفه ای اساتید و تعامل استاد دانشجو با میانجی گری جهتگیری دانشجویان به هدف موفقیت
دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت(2023-06-01)
9611218006, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
پیش بینی توسعه مهارت های عمومی دانشجویان بر اساس تعامل کلاسی، کیفیت تدریس اساتید با میانجی گری رضایت دانشجویان
دومین همایش ملی فرهنگ با تاکید بر تربیت(2023-06-01)
9611218002, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سکینه جعفری*
توسعه کارآفرینی دانشگاهی ( مفاهیم ، الگوها ، فرصت ها ، چالش ها و راهکارها )
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی تنگناها و موانع موجود در افزایش صادرات محصولات واحدهای صنعتی استان سمنان
سیزدهمین همایش ادواری استان شناسی(2003-01-08)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی اقتصادی ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان شاهرود
سیزدهمین همایش ادواری استان شناسی(2003-01-08)
^علی اکبر امین بیدختی
اثرات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گردشگری
همایش ظرفیتهای اقتصاد ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری ایران در بستر جهانی شدن(2006-03-07)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
همایش تکنیک های موفقیت(2006-10-31)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
همایش تکنیک های موفقیت(2006-10-31)
^علی اکبر امین بیدختی
رسالت دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه پایدار
سمینار منطقه ای همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت(2006-08-30)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی ضرورت و راههای توسعه رشته های دانشگاهی کارآفرینی
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^علی اکبر امین بیدختی
Barriers to the application of knowledge management in Iranian institutions
13th intl conference on concurrent Enterprising in France(2007-06-04)
محمد عبدالشاه, ^علی اکبر امین بیدختی, علی نعیمی صدیق, اقدس نعیمی صدیق
بررسی رابطه خلاقیت و میزان ذهنیت فلسفی در مدیران مدارس
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^علی اکبر امین بیدختی, جمال عبدالملکی, احمد محمدی کمسرخ
استاندارد سازی: پیش شرط ضروری بهبود و ارتقای کیفیت آموزش
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^علی اکبر امین بیدختی, اکبر عبدی
بررسی رابطه خلاقیت، حالات هویت و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه شاهد
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^علی اکبر امین بیدختی, جمال عبدالملکی, احمد محمدی کمسرخ
مدیریت منابع انسانی در حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^علی اکبر امین بیدختی, رضا ذوقی ارکی
مشکلات و موانع رشته های علوم انسانی در ایران
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^علی اکبر امین بیدختی
خلاقیت و نوآوری در مدیریت
کنگره ملی علوم انسانی(2007-03-13)
^علی اکبر امین بیدختی, جواد جلالی مهر
بررسی دلایل مهاجرت نخبگان علمی به خارج از کشور
همایش ملی توسعه سمنان(2010-10-21)
^علی اکبر امین بیدختی
تحلیل استراتژیک وضعیت بخش صنعت در شهرستان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب با استفاده از مدل swot
همایش ملی توسعه سمنان(2010-10-21)
^علی اکبر امین بیدختی, سید مجتبی زرگر
اهمیت و نقش سرمایه اجتماعی در توسعه صنعت گردشگری سمنان
همایش ملی توسعه سمنان(2010-10-21)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی و تحلیل وضعیت صنعت گردشگری سمنان و ارائه راهکارهای اجرایی برای توسعه آن
همایش ملی توسعه سمنان(2010-10-21)
^علی اکبر امین بیدختی
توسعه جذب منابع مالی مشتری در بانک های تجاری بوسیله شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی بانک کشاورزی شهرستان سمنان )
همایش ملی توسعه سمنان(2010-10-21)
^علی اکبر امین بیدختی, امیر ابراهیم شریفی
گردشگری مطبوع راهکاری برای توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی در سطح استان سمنان
همایش ملی توسعه سمنان(2010-10-21)
^علی اکبر امین بیدختی, ابراهیم خیرخواهان
مطالعه و تدوین الزامات جهت ارتقای نقش دانشگاه در نظام ملی نو آوری
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری(2010-09-28)
^علی اکبر امین بیدختی
تاثیر کارگاه آموزش تریز در تقویت خلاقیت و مخاطره پذیری کارآفرینان
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی , تریز (TRIZ) ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران(2010-10-26)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی رابطه بین ابعاد کارآفرینی با ویژگیهای دموگرافیک مدیران و کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه
سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی , تریز (TRIZ) ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران(2010-10-26)
^علی اکبر امین بیدختی
تاثیر آموزش در افزایش بهره وری کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان سمنان
ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی(2010-08-02)
^علی اکبر امین بیدختی, حمیدرضا دهدشت, حمیدرضا دهدشت
خصوصی سازی در ایران : اهداف -الگوها-موانع و راهکارها
همایش ملی خصوصی سازی در ایران(2011-05-25)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی روند آزاد سازی و خصوصی سازی در جهان و ایران با تاکید بر بخش مخابرات
همایش ملی خصوصی سازی در ایران(2011-05-25)
^علی اکبر امین بیدختی, مهسا امینی
آسیب شناسی عدم تطابق شیوه تدریس با سبک یادگیری دانشجویان علوم انسانی دانشگاه سمنان
اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404(2011-10-30)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی
شناسایی موانع برنامه استراتژیک وزارت علوم و فناوری در راستای اهداف سند چشم انداز بیت ساله ایران 1404
اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404(2011-10-30)
^علی اکبر امین بیدختی, علی رحیمی جعفری , نوید شریفی
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری موبایل بانک در سیستم بانکداری ایران (مورد مطالعه :بانک ملی مشهد)
دومین کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه(2012-01-16)
^علی اکبر امین بیدختی, سید عبداله حیدریه , تقی پسنده منش
انتخاب استراتژی مناسب جهت توسعه سیستم به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور (مطالعه موردی سازمان ساپکو)
هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت(2009-12-17)
^علی اکبر امین بیدختی, سید عبداله حیدریه , احسان مقدم
مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری استان سمنان
گردشگری توسعه پایدار اشتغال زایی(2009-05-24)
^علی اکبر امین بیدختی, عنایت اله رنجبر, زینب کرک آبادی
جایگاه صنعت گردشگری استان سمنان (با توجه به مدل بوهالیس) و ارایه راهکارهای کاربردی
گردشگری توسعه پایدار اشتغال زایی(2009-05-24)
^علی اکبر امین بیدختی
ارایه یک مدل نظری با استفاده از مؤلفه های سرمایه اجتماعی برای ایجاد سازمان دانش محور: راهکاری جهت بهبود عملکرد اقتصادی
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی و مقایسه کارآفرینی در بین دانشجویان سال آخر رشته های مراکز علمی کاربردی استان سمنان
اولین همایش ملی کارآفرینی(2010-02-22)
^علی اکبر امین بیدختی, احمد کریمی
شناسایی موانع الزامات و راهکارهای ایجاد و نضج دانشگاه پژوهی (IR) در دانشگاههای کشور
همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری(2010-09-28)
^علی اکبر امین بیدختی, مریم زارع
بررسی تاثیر توسعه خوشه های صنعتی بر توان رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط (_x001A__x0007_ _x0008_خوشه صنعتی گچ سمنان)
دومین همایش ملی گچ(2012-05-08)
دکتر یونس وکیل الرعایا, ^علی اکبر امین بیدختی, احمد توانگر
مروری بر مفاهیم و تئوری های رقابت پذیری و تبیین وضعیت رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار(2013-11-21)
^علی اکبر امین بیدختی, ^لیلا وثوقی
بررسی روابط متقابل سرمایه اجتماعی امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری
اولین همایش ملی رویکرد های نوین آمایش سرزمین در ایران(2014-09-17)
^علی اکبر امین بیدختی, نوید شریفی , ^حسن حقیقت
بررسی بازاریابی سبز به عنوان شیوه مناسب بازاریابی طبیعت گردی در استان تهران
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد نجارزاده
تبیین عوامل موثر در میزان رضایتمندی گردشگران خارجی(مورد مطالعه:تخت جمشید)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اکبر امین بیدختی
برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری و ارائه راهبرهایی برای توسعه آتی(مورد مطالعه:شهرستان جیرفت)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اکبر امین بیدختی
بررسی عوامل موثر بر رضایت و بازگشت مجدد گردشگران ورزشی(مورد مطالعه:مسابقات کورس سوار کاری ترکمن صحرا
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اکبر امین بیدختی, سید مجتبی زرگر
تأثیر الگوی سایبرنتیک بر تضمین کیفیت با بررسی نقش متغیر میانجی سازمان یادگیرنده در دانشگاه های جامع تهران
دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازی(2013-03-02)
^علی اکبر امین بیدختی, محمدعلی نعمتی
اقامتگاه های سبز الگویی مناسب برای توسعه اکوتوریسم
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^لیلا وثوقی, ^علی اکبر امین بیدختی
طراحي چارچوب عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در زمان پسا كرونا
ايزدي ثابت فريده(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
آسيب شناسي رهبري تنوع در نظام آموزشي ايران
خوئي نسترن(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ابعاد تاريك شخصيت و نشخوار فكري با انطباق پذيري مسير شغلي در دانش آموزان نابينا
راشكي نرگس(تاریخ دفاع: 1402/09/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت ازدواج جوانان استان سمنان و نقش تورهاي آموزشي ارتباط موثر بر شناخت پيش از ازدواج جوانان
كمندي عطيه(تاریخ دفاع: 1401/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين رهبري سمي و مشروعيت سازماني با عملكرد شغلي كاركنان با نقش واسطه اي رياكاري سازماني
كشاورز پريساسادات(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كدام پايگاه نظري بي انگيزگي معلمان را تبيين مي كند؟ مطالعه موردي: معلمان مدارس شهر بجنورد
مرادي موسي(تاریخ دفاع: 1402/10/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چرا برنامه‌هاي استراتژيك شكست مي‌خورند؟ مطالعه موردي نظام آموزشي ايران
شوشتري هدا(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان اثربخشي اجراي طرح شهاب در انتخاب رشته دانش آموزان در شهرستان شهريار
جهان تيغي غلامرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسيب شناسي بوروكراسي اداري در سازمان آموزش و پرورش
سوسرائي عليرضا(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني ميزان مشاركت فعال شغلي معلمان براساس رهبري اصيل، خوش بيني و خودكارآمدي
لطيفي اعظم(تاریخ دفاع: 1402/06/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي دلايل نهادينه نشدن رويكرد علمي در مديريت مدارس كشور
چوبينه زهرا(تاریخ دفاع: 1401/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار مسئولانه گردشگري سبز بر اساس درك گردشگري سبز و نگراني زيست محيطي با ميانجي گري نگرش
باطاني مريم(تاریخ دفاع: 1401/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تجاري سازي و بهره برداري از فرصت ها براساس انعطاف پذيري و بازشناسي فرصت ها در دانشگاه هاي كارآفرين
بياتي عاطفه(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل موانع كارآفريني در نظام آموزش و پرورش
ستاري فريد قاسم(تاریخ دفاع: 1401/08/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي چالش¬هاي نظام آموزشي دوره متوسطه دوم و ارتباط آن با بازار كار
حامدي مسعود(تاریخ دفاع: 1402/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني كيفيت عملكرد سازماني كاركنان بر اساس مسئوليت پذيري شغلي آنان با نقش ميانجي عدالت سازماني
مصحفيان سيدامير(تاریخ دفاع: 1401/10/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي سبك رهبري در مديريت مدارس:تاملي بر شيوه ي عملي مديران مدارس در روبه رو شدن با چالش هاي مدرسه
رازقي عاطفه(تاریخ دفاع: 1401/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خودكارآمدي معلمان و يادگيري حرفه¬اي آن¬ها بر اثربخشي جمعي با نقش ميانجي باورهاي مثبت و تعامل اجتماعي
قنبرابادي عقيله(تاریخ دفاع: 1400/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير توسعه گردشگري خانه هاي دوم بر معيشت پايدار جامعه محلي (مورد مطالعه: نواحي روستايي استان قم)
طلعتي احد فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش موسيقي محلي در توسعه گردشگري (مورد مطالعه : روستاي گرجي محله مازندران)
جلالي جويباري حسن(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سواد رسانه اي در تقويت يكپارچگي مشاركت سياسي در بين دانشجويان در شبكه هاي اجتماعي
عباسي محبوبه(تاریخ دفاع: 1401/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش شهروند جهاني، هوش اخلاقي و ذهنيت عمومي در تقويت رفتار حاميانه محيط زيست با توجه به احساس تعهد دانشجويان
سيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/09/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چگونه دانش محيطي به رفتار هاي طرفدار محيط زيست تبديل مي شود؟نقش ميانجي نگرش هاي زيست محيطي و اهداف رفتاري
استوار مريم(تاریخ دفاع: 1400/10/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش جو كلاسي در افت تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه دوره اول منطقه 15 شهر تهران
جهان بخش رضا(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش مسئوليت پذيري اجنماعي بر بهزيستي و رفتارهاي سبز حمايتي با نقش ميانجي رابطه كارمند و دانشگاه
ترابي سيد حميد(تاریخ دفاع: 1399/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترسيم تيپ ايده آل مديريت در ايران...بازتابي از نظريه ماكس وبر
پيوسته گر سارا(تاریخ دفاع: 1401/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي جامع سياست گذاري بودجه در آموزش و پرورش با تاكيد بر سياست هاي اقتصاد مقاومتي
شاكري عليرضا(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
تدوين و آزمون الگوي تكاليف مهارت-محوردرمدارسابتدايي ايران
جالسيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/10/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك مديريت تعارض بر كيفيت ارتباط مديران با كاركنان
رفيعي سميرا(تاریخ دفاع: 1399/11/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سوء رفتار و نشانگرهاي آن: فراتركيب تمامي پژوهش¬هاي انجام شده در ايران
نصيري رامياني زينب(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش¬بيني رفتار مسئولانه صرفه¬جويي در مصرف انرژي بر اساس هنجارهاي اجتماعي و جو سازماني با ميانجي¬گري درك مسئولانه در مصرف انرژي
غلامي طيبه(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش استفاده از شبكه¬هاي اجتماعي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان با ميانجي¬گري سواد اطلاعاتي
زيارتي نرگس(تاریخ دفاع: 1399/09/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تأثير برندسازي داخلي بر رفتارهاي خدماتي كاركنان هتل: نقش ميانجي تعهد سازماني (مطالعه موردي: هتل استقلال و هتل تاج محل شهر تهران
شريفيان كامبيز(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي محيط توسعه حرف اي مبتني بر رويكرد تكليف محور در آموزش پزشكي
سالاري سميه(تاریخ دفاع: 1400/12/24) ، مقطع : دكتري
نقش سفرهاي خانوادگي در تقويت ويژگي هاي شخصيت اجتماعي دانش آموزان
حميدي پور مليحه(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين عوامل موفقيت مديران مدارس بر اساس عوامل شناسايي شده در پروژه بين المللي ISSPP و رتبه بندي آن ها بر اساس تكنيك هاي هوش مصنوعي در مدارس ايراني: مورد مطالعه دبيرستان هاي كلانشهر تهران
عابدي كوشكي سارا(تاریخ دفاع: 1400/07/28) ، مقطع : دكتري
آموزش معلمان در مديريت موثر كلاس درس: پيامدهاي شناختي، انگيزشي و هيجاني
حيدري لقب طاهره(تاریخ دفاع: 1399/10/23) ، مقطع : دكتري
پيش بيني رفتار حامي محيط زيست بر اساس آموزش زيست محيطي با نقش ميانجي دانش، نگرش و انگيزه زيست محيطي
غفاري كتي سري زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه حرفه اي دانشجويان بر اساس صلاحيت حرفه اي اساتيد و تعامل استاد دانشجو با ميانجي گري جهت گيري دانشجويان به هدف گيري موفقيت
خيرآبادي فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه مهارت هاي عمومي دانشجويان بر اساس تعامل كلاسي و كيفيت تدريس اساتيد با ميانجي گري رضايت دانشجويان
دلبري اعظم(تاریخ دفاع: 1398/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توسعه حرفه اي معلمان بر اساس رهبري آموزشي و هويت سازماني با ميانجي گري اعتماد درون سازماني
تيموري فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني رفتار مسئولانه زيست محيطي و مشاركت در حفاظت از محيط زيست بر اساس باورهاي زيست محيطي دانشجويان با ميانجي گري نگرش زيست محيطي
دامغانيان زهرا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مولفه هاي موفقيت شطرنج بازان حرفه اي : نقش مولفه هاي كاركردهاي اجرايي مغز و سرسختي با بررسي ميانجيگري سرسختي روانشناختي و تاب‌آوري
محمدباقر علي(تاریخ دفاع: 1400/07/20) ، مقطع : دكتري
بررسي نگرش مسافران از كيفيت خدمات هوايي و تاثير ان در شكل گيري وفاداري به برند
طاهري سهيلا(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و آزمون الگوي شهروند جهاني در نظام آموزش و پرورش ايران
كشاورز يوسف(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : دكتري
رابطه گردشگري مسئولانه با توسعه پايدار روستايي با ميانجيگري پايدار مقصد
رضائي انسيه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گردشگري فقر و امنيت گردشگري بر توسعه گردشگري پايدار
رهائي مجيد(تاریخ دفاع: 1398/02/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش وضعيت مقصد و سازگاري گردشگر در پيش بيني رفتار گردشگر با نقش ميانجي رضايت و اعتماد به مقصد
عباسي باغبادراني ايمان(تاریخ دفاع: 1399/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش فرهنگي با ارزش درك شده گردشگري پايدار
عبدلي مريم(تاریخ دفاع: 1398/06/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل اجراي خط مشي هاي آموزش عالي كشور
ضابط پور كردي حسين(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : دكتري
عوامل تعيين كننده و بنيادي در ادارك گردشگران از كيفيت خدمات گردشگري روستايي
انجم شعاع علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و اثربخشي مداخله يكپارچه نگر شكست عاطفي بر بهبود نشانگان ضربه عشق ،‌تاب آوري تحصيلي ، بهزيستي تحصيلي و تمايزيافتگي خود در دانشجويان
اكبري معصومه(تاریخ دفاع: 1401/07/18) ، مقطع : دكتري
رابطه جو باز كلاس درس با فعاليت هاي اجتماعي شهروندي دانشجويان : نقش ميانجي خودكارآمدي ، آگاهي سياسي و دانش شهروندي
كابلي قره تپه معين(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نگرش هنجارهاي زيست محيطي با رفتار مسئولانه زيست محيطي : نقش ميانجي قصد و نيت و مشاركت
باقري امين(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر رهبري آموزشي ، جوامع حرفه اي وظايف غير تدريس بر دستاوردهاي تحصيلي دانش آموزان با ميانجي گري جامعه معلمان
ايثاري زينب(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مدير با كاركنان و عملكرد سازماني : ميانجي اعتماد و همكاري درون سازماني
قرباني حصاري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تسهيم دانش با اثربخشي گروه هاي آموزشي معلمان با ميانجي گري همكاري و اعتماد درون گروهي
قاسميان دستجردي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي فرهنگ ملي با عملكرد سازماني : نقش ميانجي فرهنگ سازماني متوازن
زنديان دستجردي اعظم(تاریخ دفاع: 1397/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي روش تدريس فعال اساتيد و تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با توسعه شايستگي هاي دانشجويان با ميانجيگري كسب دانش
ذوالفقاريان مهسا(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه نظارت آموزشي ، رهبري كاريزماتيك و رهبري دانش با دستاوردهاي تحصيلي دانش آموزان : نقش ميانجي رشد حرفه اي معلمان
باهنر زهرا(تاریخ دفاع: 1397/03/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه تعاملات سازماني و رضايت شغلي با نقش ميانجي كيفيت ارتباطات
چشمي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين الگوي توانمندسازهاي چابكي در دانشگاه هاي ايران
ارجمندي طيبه(تاریخ دفاع: 1398/03/28) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
نقش مديريت روابط مشتري (crm) در توسعه گردشگري استان سمنان
نوري تازه كند الميرا(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي پايداري مقصد در رابطه گردشگري مسئولانه با كيفيت
شاهب اسماعيل(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابطساختاري آموزش زيست محيطي با رفتار مسئولانه زيست محيطي ؛ نقش ميانجي دانش زيست محيطي و عوامل فردي
سالكي آتوسا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كيفيت خدمات ارائه شده وب سايت هتل ها با خريد اينترنتي مشتريان ؛ نقش ميانجي اعتماد و قصد رزرو و انلاين
صيفي كار زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و آزمون الگوي يكپارچه از گردشگري سلامت و پيامدهاي
بيگلري ماهرخ(تاریخ دفاع: 1397/03/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ساختاري هويت فرهنگي و هويت شغلي با حمايت از توسعه گردشگري ؛ نقش ميانجي اثرات درك شده
صفري مرادلو رويا(تاریخ دفاع: 1397/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي برنامه موفقيت در مدرسه و مديريت استرس بر خودكارآمدي، درگيري، فرسودگي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
دولتخواه مجيد(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل محيط هاي تسهيل كننده انتقال يادگيري در آموزش عالي با رويكرد نظريه پردازي داده بنياد
سليماني الهام سادات(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : دكتري
وضعيت شكوفايي پژوهشگران جوان و نخبگان و ارزيابي اثربخشي برنامه آموزشي ارتقاء شكوفايي
ميرزاخاني پرويز(تاریخ دفاع: 1396/08/14) ، مقطع : دكتري
طراحي الگو تضمين كيفيت دانشگاه كارآفرين
رحيمي كرماني محسن(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
ساخت مقياس سنجش هوش سازماني و تدوين بسته آموزشي ارتقاي هوش سازماني
يزداني امير حسين(تاریخ دفاع: 1400/07/18) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري پيش بيني عملكرد تحصيلي دانش آموزان موسسات زبان بر اساس مولفه هاي اضطراب عمومي كلاس زبان ، اضطراب در انواع مهارت هاي زباني ،‌جهت گيري هاي انگيزشي زبان و راهبردهاي يادگيري زبان
مهدي نژاد گرجي گلين(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : دكتري
مراحل تحول ادراك مفهوم صلح در كودكان
صمدي رضا(تاریخ دفاع: 1397/12/19) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي توسعه همكاري هاي دانشگاه فني و حرفه اي با صنعت و جامعه
محمدي حسيني سيد احمد(تاریخ دفاع: 1397/07/17) ، مقطع : دكتري
جو و محيط كار : نقش حمايت سازماني در عملكرد خلاقانه ي سازمان هاي گردشگري و هتلداري
ساراني مجيد(تاریخ دفاع: 1396/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر اثرات درك شده در رابطه نقش مشاركت جامعه محلي در توسعه صنعت گردشگري پايدار
طحان ناساري معصومه(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين و اعتبار يابي الگوي رقابت پذيري مقصد ژئوتوريسم از ديدگاه ذينفعان
غضباني راحله(تاریخ دفاع: 1396/03/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بوم گردي بر گردشگري پايدار و كسب و كارهاي روستايي (مطالعه موردي : منطقه توران)
قاسمي مهدي(تاریخ دفاع: 1396/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش فشارهاي محيطي و عوامل سازماني بر پذيرش تجارت الكترونيك : نقش ميانجي منافع و محدوديت ها
تشرفي فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر معنويت محيط كاري بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي سرمايه روانشناختي
عموري خليل(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي انگيزش تحصيلي در رابطه بين كمال گرايي و فرسودگي تحصيلي
گلستاني حسن(تاریخ دفاع: 1396/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر هويت سازماني در رابطه جامعه پذيري سازماني با اشتياق شغلي
مرادي مقدم مجيد(تاریخ دفاع: 1396/03/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش تعديل گر عزت نفس سازماني در رابطه مالكيت روانشناختي با رفتار سازماني مثبت
رضائي ميثم(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي انسجام سازماني در رابطه شايسته سالاري با پاسخگويي محيطي
محمدي هزاوه نجميه(تاریخ دفاع: 1396/10/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميانجي يادگيري مشاركتي در رابطه شايستگي تدريس و صلاحيت علمي اعضاي هيات علمي با دستاوردهاي تحصيلي
نبوي سيده مريم(تاریخ دفاع: 1396/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تعالي سازمان در پليس پيشگيري فرماندهي انتظلمي ويژه شرق استان تهران بر اساس الگوي EFQM
حسين زاده مهدي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل مديريت اثربخش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: با تاكيد بر الزامات و پيش بايست هاي اقتصاد مبتني بر دانش
شريعتي فرهاد(تاریخ دفاع: 1397/12/06) ، مقطع : دكتري
طراحي الگو ارتقا دانشگاهها در رتبه بندي هاي معتبر سطح ملي و بين المللي
خان عزيزي محمد(تاریخ دفاع: 1397/04/11) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عوامل موثر بر برون كوچي نخبگان علمي از سيستم آموزش عالي و پيش بيني مهاجرت پذيري آنان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي يادگيري خودتنظيم و گفتار خصوصي در كاهش نشانگان اختلال كاستي توجه/بيش فعالي
اسحاقي گرجي حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر گردشگري الكترونيك بر توسعه اكوتوريسم با روش چرخه دمينگ
ملك پور فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شنسايي عوامل موثر بر توسعه محصولات گردشگري تندرستي در ايران
تيموري سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعامل ذهني و عملي با رويداد هاي گردشگري بر تغيير رفتار گردشگران
هاشمي نسيبه(تاریخ دفاع: 1395/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه ميزان مسئوليت پذيري اجتماعي و عملكرد هتل هاي استان سمنان
صباغ سيده سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گردشگري نجوم بر توسعه پايدر اكوتوريسم پارك هاي ملي
خادم سيده نسرين(تاریخ دفاع: 1395/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه خلاقيت و رضايت شغلي دبيران با ميزان كاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده
عامر قمري راضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرهنگ يادگيري بر اثربخشي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان سمنان با ميانجيگري توانمندسازي شناختي معلمان
نظري سميرا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ديدگاه اساتيد و دانشجويان در زمينه شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان دانشكده پرستاري و پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان
حسين پور مليحه(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آزمون مدل ساختاري رفتار شهروندي سازماني و كارآفريني سازماني با چابكي سازماني : نقش ميانجي تعهد سازماني
حسين پور عذرا(تاریخ دفاع: 1395/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه رهبري تحول آفرين و سلامت سازماني مدارس با ميانجي گري عدالت سازماني
ابراهيمي رمضانعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش پيش بيني كنندگي رهبري معنوي و خودكارآمدي مديران مدارس در پيش بيني رضايت شغلي
احمدي سلامي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني فرهنگ سازماني رضايت شغلي با فرسودگي شغلي معلمان
سليمانگلي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي فراشناخت و انگيزش تحصيلي در پيش بيني خلاقيت
خراساني حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهم عدالت سازماني و تعهد سازماني در پيش بيني كيفيت زندگي كاري معلمان دوره آموزش ابتدايي
حيدري علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر حمايت مدير مدرسه و مشاركت در تصميم گيري بر همكاري معلمان
فاطمي نسب زينب سادات(تاریخ دفاع: 1395/09/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه فرهنگ مدرسه با اثربخشي معلمان مدارس ابتدايي شهرستان دامغان با ميانجيگري فرهنگ يادگيري
زارعي شوكت آبادي شيما(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي رابطه بين ويژگي هاي ساختاري و شناختي معلمين دوره ابتدايي و كاربرد فن آوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و يادگيري
مرداني حموله ابراهيم(تاریخ دفاع: 1396/12/14) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل نظام ارتقا و انتصاب مديران در سازمان آموزش و پرورش
عليجاني رسول(تاریخ دفاع: 1399/12/26) ، مقطع : دكتري
ارائه مدلي از بازاريابي آموزشي (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد)
عرب عباس(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
ارائه مدلي بومي جهت ارزيابي عمومي و اختصاصي عملكرد مدارس هيات امنايي كشور در مقطع متوسطه مبتني بر مدل جامع مديريت مدرسه محور و با رويكرد ايراني اسلامي
مرادي سعيد(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : دكتري
مطالعه تطبيقي اثر محتواي آموزشي در رفتارهاي زيست محيطي و اكوتوريسمي در دانش آموزان شهر و روستا (مطالعه موردي: دبيرستان هاي شهر سمنان و روستاهاي اطراف)
رضائي شهميرزادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي احداث مجتمع گردشگري و خدمات درماني چشمه آبگرم شهر گلگير مسجدسليمان
مير عالي لقا(تاریخ دفاع: 1395/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه اجتماعي در تشويق رفتارهاي ساكنان در جامعه مبتني بر اكوتوريسم (مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري)
غلامي ارجنكي لعيا(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در حفاظت از اكوسيستم و تاثير آن بر اكوتوريسم و توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
كريمي مهري(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پايداري اكوتوريسم از ديدگاه يكپارچه، منابع، جامعه و گردشگري (مطالعه موردي: منطقه دره دراگه شهرستان رفسنجان)
سلطاني نژاد مهديه(تاریخ دفاع: 1395/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين الگوي بومي-اسلامي جهاني شدن آموزش عالي
جعفري سكينه(تاریخ دفاع: 1394/11/05) ، مقطع : دكتري
توسعه مدلي براي پيش بيني آسيب پذيري تحصيلي دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي مهندسي مبتني بر الگوريتم شبكه عصبي
نامني احمد(تاریخ دفاع: 1394/11/20) ، مقطع : دكتري
شناسايي روش هاي بهبود فرايند ياددهي ـ يادگيري در مدارس هوشمند پايه اول متوسطه در استان سمنان
دولتي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1394/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي خانواده بر پيشرفت تحصيلي با ميانجي گري انگيزه پيشرفت دانش آموزان (پسرودختر) متوسطه شهرستان دامغان در سال تحصيلي 93-92
هاشمي نژاد سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه استفاده از اينترنت در ميزان يادگيري دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان گرمسار و تعاملات بين فردي آنها
كخا مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جو اخلاقي با خودكارآمدي شغلي معلمان دوره متوسطه اول شهرستان نيشابور باميانجي گري يادگيري سازماني
عيسي زاده مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بكارگيري فناوري هاي نوين آموزشي با بهبود و اثربخشي كيفيت تدريس دبيران متوسطه شهرستان محلات
محمدي آزاده(تاریخ دفاع: 1394/03/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه فرهنگ سازماني با عملكرد وظيفه اي كاركنان دانشگاه دامغان با ميانجي گري هوش فرهنگي
يحيي معصومه(تاریخ دفاع: 1394/04/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه رفتار شهروندي سازماني با تعهد سازماني معلمان شهرستان خواف با ميانجي گري رضايت شغلي
زنگنه قاسم آبادي مهدي(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و الويت بندي عوامل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر مقطع دبيرستانهاي استان سمنان بانظرخبرگان بااستفاده از مدل رياضي AHP
اكبري اكبر(تاریخ دفاع: 1394/03/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرعزت نفس بر موفقيت تحصيلي دانش آموزان متوسطه دوم با ميانجيگري خلاقيت در شهرستان شاهرود
بسطامي سمانه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه امكان سنجي معادن نمك سمنان در جذب گردشگر سلامت
افكن پور دهبرزوئي مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير هوش فرهنگي بر روند مديريت تفاوت هاي فرهنگي(مطالعه موردي: مديران و راهنمايان تور آژانس هاي مسافرتي منطقه 1، 2 و 3 تهران)
بخشي الميرا(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روابط ساختاري تعلق اجتماعي و مشاركت ساكنان جوامع شهري با هزينه ها و منافع توسعه پايدار گردشگري(مطالعه موردي : شهر كاشان)
فرهادي وحيدرضا(تاریخ دفاع: 1395/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي ميزان عرضه و تقاضاي گردشگري پزشكي از ديدگاه گردشگران خارجي و داخلي: مطالعه موردي شهر شيراز
ادهمي زهره(تاریخ دفاع: 1394/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضرورت توسعه ي كارآفريني در بخش اكوتوريسم و گردشگري صنعتي در مناطق روستايي(مطالعه موردي: عسلويه و مناطق روستايي عسلويه)
موسوي معصومه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر شناخت و صيانت كودكان و نوجوانان از ميراث فرهنگي، طبيعي و توسعه صنعت گردشگري
احمدي ليلا(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين فرهنگ يادگيري در سازمان و توانمندسازي كاركنان با در نظر گرفتن متغير ميانجي انتقال دانش ضمني
عبدالهي خديجه(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سلامت سازماني بر تعهد سازماني با ميانجيگري خلاقيت معلمان در آموزش و پرورش منطقه تبادكان مشهد
غلامي علي(تاریخ دفاع: 1393/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كيفيت زندگي كاري بر اخلاق حرفه اي كاركنان دانشگاه سمنان با ميانجيگري انگيزش شغلي
قمري حسن آبادي مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مشاركت نوآورانه والدين در امور مدارس مقطع ابتدايي شهر سمنان
گوهري مايوان زهره(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرسودگي شغلي بر كيفيت زندگي كاري معلمان دوره ابتدايي شهر كاشمر با ميانجيگري عزت نفس ميان آنها
نمازي زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير خودپنداره بر انگيزه پيشرفت تحصيلي با ميانجيگري خلاقيت دانش آموزان مدارس پسرانه مقطع متوسط شهر تهران در منطقه 7 سال تحصيلي92-1391
غريب مصطفي(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استرس شغلي بر كيفيت زندگي كاري معلمان مقطع ابتدايي شهر نيشابور با ميانجيگري سلامت رواني در آنها
عطار راضيه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انگيزه پيشرفت يادگيري بر تسهيم دانش با نقش ميانجي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه سمنان
لك زائي زينب(تاریخ دفاع: 1393/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تعاملات فرهنگي گردشگران در مقاصد گردشگري مورد مطالعه : استان سمنان
عدالت فر منيره(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي مناسب براي بازاريابي طبيعت گردي (مورد مطالعه : شهرستان تهران)
حسني نيلوفر(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي عوامل موثر بر موفقيت اقامتگاه هاي سبز مبتني بر ديدگاه ذي نفعان (مورد مطالعه : اكو كمپ متين آباد)
شمسي ماربيني نرگس(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تدوين راهبردهاي موثر تبليغات مقاصد گردشگري در بازارهاي هدف داخلي و تاثير آن بر تعداد گردشگران (مورد مطالعه : شهر شيراز)
عليزاده پروين(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر بخشي مديريت ارتباط با مشتري (CRM)در زمان بازگشت مشتري به مبدا در صنعت هتلداري (مورد مطالعه : هتلهاي 4 و 5 ستاره شهر تهران )
مويدي زينب(تاریخ دفاع: 1393/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر در انتخاب بيمارستان هاي مشهد به عنوان مقصدهاي گردشگري پزشكي
اكرمي صومعه بزرگ نرگس(تاریخ دفاع: 1393/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر رضايت و بازگشت مجدد گردشگران ورزشي در مسابقات كورس سوار كاري تركمن صحرا (مطالعه موردي : مجموعه كورس سواركاري گنبد كاووس)
نيرومندتوماج عبدالاحد(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين چالش هاي كليدي در انتخاب چشمه هاي آب معدني و آب گرم استان مازندران به عنوان مقصد گردشگري سلامت (مطالعه موردي: آب گرم لاويج، آب معدني قرمرض)
شاميري رويا(تاریخ دفاع: 1395/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تطبيقي صنعت گردشگري تركيه، مالزي، دبي و ايران و تدوين راهكارهاي بهبود گردشگري ايران
بلدي شهرزاد(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر افزايش بهره وري منابع انساني در صنعت گردشگري (مطالعه موردي : دفاتر خدمات مسافرتي شهرستان آمل)
فخرائي مريم(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرهنگ سازماني بر عملكرد شغلي معلمان دبيرستان شهرستان خواف با ميانجيگري مديريت دانش
خفاجه فرامرز(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هوش هيجاني بر خلاقيت دانشجويان دانشگاه مازندران با ميانجيگري سلامت روان
مهري رمي عارف(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرهنگ يادگيري بر نوآوري سازماني با ميانجيگري مديريت دانش
هدايتي ولوكلا آتنا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هوش معنوي برخودكارآمدي معلمان با ميانجيگري مديريت دانش
محمدزاده هيكل آبادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت استراتژيك براي جاذبه هاي گردشگري و ايجاد تمايل در بخش خصوصي براي سرمايه گذاري (مطالعه موردي: جيرفت)
عليدادي سليماني اسلام(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثيرات جهاني شدن فرهنگي بر مقاصد گردشگري(مطالعه موردي: منطقه گردشگري اورامان)
حكيمي اميد(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين عوامل موثر در ميزان رضايتمندي گردشگران خارجي و اثرات آن در تكرار سفر به ايران (مطالعه موردي: تخت جمشيد)
صالحي محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پذيرش تجارت الكترونيكي در شركت هاي كوچك و متوسط(SME ها) : مورد مطالعه دفاتر خدمات مسافرتي شهر اصفهان
جوهري هونجاني فتانه(تاریخ دفاع: 1393/04/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي محدوديت ها و مشكلات پيش روي زنان در صنعت گردشگري
شرقي ناديا(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير گردشگري بر اشتغال زنان در مناطق شهري و روستايي استان لرستان با تاكيد بر صنايع دستي
اكبري ورمزيار مهتاب(تاریخ دفاع: 1393/09/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي در انتخاب مقصد گردشگران جوان(مطالعه موردي : گردشگران جوان 16-29 سال استان تهران)
خيرابي عطيه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شايستگي هاي كانون مديريت بر تضمين كيفيت دانشگاه قم
مير كاظمي زكيه السادات(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هوش هيجاني بر فرسودگي شغلي معلمان ابتدايي شهر بابل با ميانجيگري خودكارآمدي شغلي
براري رضا(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي استقرار مركز بالندگي اعضاي هيات علمي دانشگاه قم
باقرپناهي سمانه(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه مهارت هاي مديريت زمان بركيفيت آموزش اعضاي هيات علمي دانشگاه قم
سليماني زهره(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تسهيم دانش بر مديريت استعداد كارشناسان دانشگاه هاي شهرستان نيشابور در سال 1391 با اثر ميانجي سرمايه فكري
زرگراني مهسا(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه سبك رهبري و فرهنگ ايراني
عليزاده مهدي(تاریخ دفاع: 1392/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
متاله ويدا(تاریخ دفاع: 1392/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تفكر انتقادي بر اثربخشي معلمان مدارس راهنمايي مشهد با تاثير متغير ميانجي فرهنگ يادگيري
حسن وفازاده محبوبه(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل تعيين كننده رضايت اسكي بازان و تمايل به بازگشت
ميره ئ موناسادات(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه يادگيري سازماني و تسهيم دانش بر توسعه سرمليه فكري
محمودي سودابه(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مديريت جانشين پروري و تعهد سازماني با يادگيري سازماني مديران و كاركنان دانشگاههاي تهران
كريمي فروزان(تاریخ دفاع: 1391/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كيفيت زندگي كاري و هوش سازماني با نواوري سازماني كاركنان دانشگاه سمنان
مرادي فرشاد(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سخت رويي با فرسودگي شغلي در ميان مديران و معلمان
يوسفي نژاد مرصع(تاریخ دفاع: 1391/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سرمايه فكري و خلاقيت با فرهنگ سازماني كارافرينانه در مراكز رشد دانشگاهي شهر تهران
قاسمي راضيه(تاریخ دفاع: 1391/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كوشكي محسن(تاریخ دفاع: 1392/02/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مزيتها و محدوديت هاي توسعه جهانگردي گردشگري
مقيم دهكردي مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توريسم گردشگري پايدار به عنوان ابزار موثر براي ...
آذرم الهه(تاریخ دفاع: 1392/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل پذيرش خدمات آنلاين از سوي كاربران
بالائي چرياني مجيد(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند در هتلهاي شهر يزد
كرغليان علي(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گردشگري در روستاي همپيوندIRT، الگوي مناسب براي توسعه
سابوته محسن(تاریخ دفاع: 1391/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان يابي جاذبه گردشگري جنگل
رامش سياوش(تاریخ دفاع: 1391/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه هوش معنوي و اخلاق حرفه اي بر اثربخشي مديران دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي مشهد
قرباني مهتاب(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين هوش فرهنگي و هوش عاطفي با ميزان انگيزه توفيق طلبي مديران دانشگاه سمنان
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1391/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت دانشگاه سمنان جهت تبديل به دانشگاه كار آفريني
ايري رابعه(تاریخ دفاع: 1389/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
اسماعيل شهابي سيد مجتبي(تاریخ دفاع: 1390/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با تعهد سازماني دبيران دبيرستان
كارگر حامد(تاریخ دفاع: 1390/11/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين اخلاق حرفه اي و تعهد سازماني مديران و اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر تهران
حسيني اعظم السادات(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات با خلاقيت دبيران و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
حيدري لقب طاهره(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي مديران با سلامت سازماني مدارس راهنمايي و متوسطه شهر سبزوار
عامري افسانه(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاههاي فردوسي مشهد و علوم پزشكي مشهد
رضوي معصومه(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و عوامل موثر بر تحقق فرايند تبديل دانش به فناوري
محسني سهي هدي السادات(تاریخ دفاع: 1389/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير كيفيت خدمات در صنعت هواپيمايي بر رضايت و وفاداري مسافران
فرجي غازاني داود(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي كارافريني در ميان دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان گرمسار
قاسمي طاهره(تاریخ دفاع: 1389/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان اموزش و ژرورش شهرستان سمنان
احساني زهرا(تاریخ دفاع: 1389/08/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي موانع برنامه ريزي منابع انساني در آموزش عالي
محمدي جلال(تاریخ دفاع: 1389/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با شاخص
عتيقي منصوره(تاریخ دفاع: 1389/10/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساز و کار های منابع مالی بخش آموزش (آمورش و پرورش و آموزش عالی)
نامه آموزش عالی(2016)
محمد خان عزیزی*, ^علی اکبر امین بیدختی
تبیین مدل توانمند سازی راهبردی صادرات شرکت های کوچک و متوسط با تاکید بد بازار آسیای میانه
(2012)
حسن فارسیجانی, منیژه قرچه, ^علی اکبر امین بیدختی, فرامرز نیک سرشت
الگوی راهبردی جاذبه توانباره صادراتی ایران در گروه D-8
(2014)
دکتر خورشیدی, دکتر حسینی, ^علی اکبر امین بیدختی
بازاریابی کارا
بازاریابی کارا
رهبری و مدیریت آموزشی
رهبری و مدیریت آموزشی
چالش های مدیریت آموزشی
چالش های مدیریت آموزشی
10 ویزگی معلمین کارا
10 ویزگی معلمین کارا
نظارت و مدیریت کارکنان مهمانداری:مفاهیم و کاربردهای عملی
نظارت و مدیریت کارکنان مهمانداری:مفاهیم و کاربردهای عملی
بازار نیروی کار گردشگری در منطقه آسیا-اقیانوسیه
بازار نیروی کار گردشگری در منطقه آسیا-اقیانوسیه
طراحي مدل کاربردي به منظور توانمندسازي کارکنان با توجه به فرايندهاي بحراني و کليدي سازمان و اهداف استراتژيک شرکت برق منطقه اي سمنان
(2018-02-01 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آموزش و توسعه منابع انسانی   (109 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی
مدیریت رفتار سازمانی و روابط انسانی   (431 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی
مدیریت نیروی انسانی   (192 بار دانلود)
رشته : مدیریت آموزشی , گرایش : مدیریت آموزشی
اقتصاد،بازاریابی و اکوتوریسم   (895 بار دانلود)
رشته : اکوتوریسم , گرایش : اکوتوریسم
سمینار در مسائل جهانگردی پایدار   (812 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : برنامه ریزی گردشگری
سمینار در بازاریابی جهانگردی   (876 بار دانلود)
رشته : مدیریت جهانگردی , گرایش : بازاریابی جهانگردی
اصول مدیریت آموزشی   (733 بار دانلود)
رشته : علوم تربیتی , گرایش : مدیریت آموزشی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
a.aminbeidokhti@semnan.ac.ir
33623300(+98)

فرم تماس